בית לבן על דשא

הוספת ממ”ד לבניין – למה זה משתלם

הוספת ממ”ד לבניין יכולה להיות מאתגרת למדי. החל משלב רתימת שאר הדיירים לעניין, קבלתם של ההיתרים הדרושים ועוד ועוד. אז מה צריך כדי להוסיף מרחב מוגן דירתי לבניין שלכם, ולכל אחד מהדיירים המתגוררים בו.

הרתמות הדיירים

ראשית ודאו שאכן יש לכם את הסכמתם של 61% מדיירי הבניין לשם הוספת ממ”ד לבניין. ישנן מספר סיבות חיוביות היכולות לתמרץ את הדיירים ולהביא למצב של הוספת ממ”ד לבניין. לדוגמה בניין המעוניין להוסיף מעלית יוכל באותה הזדמנות גם להוסיף ממ”ד לכל הדירות, ולהביא לקיצור בתהליכי התיכנון והבניין הלוקים בסחבת והמתנה, שהרי מפאת חשיבותו של ההיבט הבטחוני הוצאו מספר תקנות והוראות להקלה בעת הוספת ממ”ד לבניין. בנוסף, במבנים קיימים שאין בהם עדיין מקלט וממ”ד, ומשמשים לצרכי מגורים, לא תהיה גבייה של דמי היתר הנוגעים לבניית הממ”ד. כך גם באופן עקרוני מנהל מקרקעי ישראל לא יביע התנגדות לקבלת היתר, ולא ידרש כל אישור ממנו.
במידה ובנייתו של הממ”ד מובילה להשבחתו של הנכס, מה שאכן מתרחש לרוב, לא יוטל על בעליו היטל השבחה הנוגע לעליית הערך. מאחר וממ”ד אינו יכול להיחשב כסטייה מן התוכנית המקורית של המבנה, ועדות מקומיות לתכנון הבנייה גם אינן יכולות להתנגד להקמתו.
בכל מקרה וודאו כי דיירי הבניין מעוניינים בממ”ד, והחתימו אותם על טופס בו הם מצהירים כי אכן זהו המצב. לחילופין, יוכלו הם גם להצהיר כי הם לא מעוניינים ולא מתנגדים להוספת ממ”ד. ומי שמתנגד אמור לחתום אף הוא על טופס בו הינו מצהיר שאינו מעוניין ומתנגד להוספת ממ”ד לבניין.

מה עושים במקרה של דיירים המתנגדים בעת הוספת ממ”ד לבניין

ברוב המקרים נהוג “לדלג” על הדירה שאינה מעוניינת בממ”ד. מאחר ופיקוד העורף דורש המשכיות של קירות ממ”ד ב- 70% עד לתחתית המבנה, יש צורך בביצוע יציקות הממ”דים גם בדירות שאינן לוקחות חלק בפרוייקט. את הקפיצות הללו יצטרכו לשלם הדיירים הבונים את הממ”דים ולהתחלק בעלות ביניהם. לעיתים ישנם קבלנים המוכנים לספוג עלות של קפיצות בודדות. בכל מקרה אין אפשרות לחייב דייר סרבן להשתתף בפרוייקט. במידה ומדובר בדייר בודד המעוניין להוסיף ממ”ד יהיה עליו לקבל היתר בנייה עצמאי, ולקבל את הסכמתם של 75% מבעלי הדירות. תהליך הוספת ממ”ד לבניין במקרה כזה יהפוך ליקר מאוד.

דירה להשקעה מרוויחה אף יותר

מלבד הסיבות שנמנו מעלה ישנן לא מעט סיבות נוספות שבשבילן משתלמת הוספת ממ”ד לבית פרטי או בניין. ואכן רוב הדיירים מצטרפים לפרוייקט כזה, מכיוון שהם מבינים כי דירה בבניין ללא ממ”ד תהיה פחות סחירה. במידה ומדובר בדירה להשקעה, הרי שאפילו מדובר בעליה משמעותית יותר מערכה, כך גם מבחינת התשואה, מאחר ומחיר השכירות אשר גובים עליה יעלה, וערך הנכס עולה יותר מעלות הבנייה.