היתר בניית ממ"ד

היתר בנייה לממ"ד

היתר בנייה לממ"ד

כשמדברים על היתרי בנייה, חושבים לרוב על תוספות בניה או תקנות מגבילות אחרות הנוגעות בעיקר לנושאים כלכליים ובכלל לשיקולי עלות מול תועלת אצל בעל הדירה או הנכס. אך בכל הנוגע למיגון, הנושא של היתר בנייה לממ"ד אינו עולה בהכרח במחשבה ראשונה, וזאת בעוד שבפועל הוא אולי הקריטי ביותר לתחילת תהליך העבודה. אז מה זה אומר היתר בניה לממ"ד ומה חשוב לדעת בו?

מאילו גופים  צריך להשיג אישור?

עוד לפני שתפנו לגופים וספקים חיצוניים, חשוב לדעת כי כדי להתחיל לבנות ממ"ד בבית . חייבים היתר בנייה , השלב הראשון בקבלת היתר בנייה לממ"ד יכלול תכנית מדידה מקיפה של הבית והשיפוץ הרצוי, הנעשית על ידי מודד מוסמך; לאחר שרטוט התכנית יתחיל שלב הגשת הבקשות לגופים השונים – כגון פיקוד העורף , לוועדה המקומית , פקיד היערות , ועוד וכאן המקום לציין כי לעומת היתרי בנייה אחרים, במקרה של ממ"ד מדובר בקיצור תהליכים משמעותי המאושר על פי החוק.

כך, הגופים הבולטים שיש לגשת אליהם בקבלת ההיתר יהיו הרשות המקומית ופיקוד העורף, ולאחר מכן פנייה לספקי תשתית שונים כחברת החשמל , חיבורים לטלפון ואינטרנט על ידי הספקיות השונות מכון התקנים , הטמנת פסולת ועוד ועוד. כל אלה נעשים כמובן תוך היעזרות בתמיכתם של אנשי המקצוע הרלוונטיים לתחומם: מהנדסים ייעודיים, אדריכלים וקבלני בנין העוסקים באופן ספציפי בבניית ממ"דים בבית והתשתיות המתאימות להם.

למה צריך כל כך הרבה אישורים?

בישראל כמו בכל מדינה מערבית אחרת, חלות תקנות חובה על תהליכי הרחבת הבנייה בבית – הנוגעים בין היתר לבטיחות ומקצועיותם של הספקים השונים שאיתם תעבדו, לבדיקה האם הבנייה תואמת את התכנון העירוני ואת מתאר הדירה שלכם, את ההשלכות שיהיו לכך על המבנה והסביבה ועוד ועוד. כמובן שברמה העקרונית, עצם בנייתו של המרחב המוגן תהיה תמיד רצויה ובעלת עדיפות – שכן זוהי המלצה גורפת בכל אזורי הארץ, אלא שישנה חובה לבדוק ראשית האם הדבר אפשרי במקרה שלכם, ושנית האם המרחב המיועד אכן עומד בתקנים ובהנחיות פיקוד העורף, ובכלל זה כמובן גם בהתאם לאזור המגורים הספציפי שלכם.