איך זה עובד

1

שלב הראשון

נציג של החברה מגיע ללא שום התחייבות בודק ובוחן את השטח את מיקום הממ"ד ומתאם את הכניסה לממ"ד דרך הבית

2

שלב השני פקוד העורף

הכנת מפת מדידה עליידי מודד מוסמך
בדיקת הקרקע
הכנת התוכנית לממ"ד  ( גרמושקא )
הכנת פריסת ברזל
הגשת התוכנית לפקוד העורף וקבלת אישור פקוד העורף

3

שלב השלישי היתר בניה

הגשת התוכנית המאושרת עלידי פקוד העורף לעירייה / מועצה מקומית
הכנת טופס הטמנת פסולת
הסכם מול מכון תקנים
הגשה לוועדה המקומית לקבלת היתר בניה
קבלת היתר בניה
תשלום אגרת בנייה

4

שלב הרביעי בניית הממ"ד

יצקת יסודות + רצפת הממ"ד
יציקת הקרות + תקרת הממ"ד
התקנת דלת + חלון + צינורות אירוור
 

 

5

שלב החמישי - גמר

 ריצוף קרמיקה 33/33 + צבע פנים
טייח פנים בגר + חוץ כדוגמת הקיים
מערכת חשמל לפי תקן פקוד העורף 3 שקעים + טלויזה + טלפון + פלורסנט
איטום ביריעות ביטומניות
פתיחת דלת מעבר מהבית
ניקיון השטח

6

שלב - 6 טופס 4

הגשת שלוש בדיקות בטונים
בדיקת טייח
בדיקת אטימות
חתימת קונסטרוקטור אחראי ביצוע השלד
אישור התקנת מסנן אב"כ