חלון ממ"ד בגת רימון

בניית ממ"ד בבית פרטי בגת רימון + הוצאת היתר בניה מהמועצה אזורית דרום השרון.

בית לבן על דשא
חלון ממ''ד
מקלט על אדמה