ממ”ד בגת רימון

בניית ממ”ד בבית פרטי בגת רימון + הוצאת היתר בניה מהמועצה אזורית דרום השרון.

בית לבן על דשא
מקלט על אדמה
חלון ממ''ד