ממ”ד בעומר

תיעוד עבודה בשטח
צילום עבודה בשטח
צילום מהאתר בנייה
צילום האתר בנייה
צילום באתר בנייה
צילום באתר בנייה
צילום ממד בעומר
צילום האתר בנייה
צילום ממד בעומר
צילום ממד בעומר