שלבים ראשוניים בבניית הממ"ד

הכנת התבנית ליציקת רצפת הממ"ד