בסיס לממ"ד יביל

יציקת בסיס לממ"ד יביל

בניית ממדים